Poistenie motorového vozidla

Poistenie motorového vozidla patrí medzi poistný produkt, s ktorým sa stretáva väčšina slovenských domácností. Je potrebné rozlišovať medzi poistením, ktoré poskytuje poistnú ochranu priamo majiteľovi alebo držiteľovi motorového vozidla alebo ktoré chráni ostatných účastníkov premávky.

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP MV

Alebo v skratke povinné zmluvné poistenie motorového vozidla (PZP MV) je poistenie upravené zákonom 381/2001 Z. z., ktoré musí mať uzatvorené každý držiteľ alebo vlastník motorového vozidla s oprávnením pre jazdu po verejných komunikáciach. Poistenie slúži na úhradu skôd iným osobám, ktoré majiteľ alebo držiteľ vozidla spôsobí svojim konaním. PZP teda chráni majiteľa alebo držiteľa motorového vozidla pred vysokými finančnými škodami v prípade zapríčínenia havárie.

Havarijné poistenie motorového vozidla - KASKO

Alebo všeobecne známe ako KASKO je poistenie slúžiace na ochranu majiteľa alebo držiteľa vozidla. V prípade poistnej udalosti, ako je napríklad havária zapríčinená majiteľom alebo držiteľom vozidla, poisťovňa v zmysle poistných podmienok uhradí náklady na opravu poškodeného motorového vozidla.​Uzatvorenie havarijného poistenia motorového vozidla je spravidla vyžadované leasingovými spoločnosťami pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného alebo operatívneho leasingu. Sadzby havarijného poistenia sú však spravidla vyššie ako v prípade PZP.

Poistenie GAP

Gap, v doslovnom preklade z angličtiny - medzera, slúži ako doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu motorového vozidla na vyrovnanie poklesu trhovej hodnoty vozidla. Rozdiel medzi novou hodnotou vozidla a jeho aktuálnou trhovou hodnotou sa časom zväčšuje a v prípade krádeže alebo totálnej škody na motorovom vozidle poisťovňa z havarijného poistenia v zmysle poistných podmienok vyplatí majiteľovi alebo držiteľovi vozidla len aktuálnu trhovú cenu vozidla. Poistenie GAP teda slúži na úhradu zvyšných finančných prostriedkov do 100% novej hodnoty motorového vozidla.

Máte záujem o poistenie? Neváhajte nás kontaktovať!

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo skrátene PZP je poistenie, známe snáď každému motoristovi. Podmienky, minimálny rozsah poistenia a limity poistného krytia sú stanove zákonom, avšak to neznamená, že všetky produkty PZP na trhu sú rovnaké. Na trhu nájdeme aj produkty s rozšíreným rozsahom poistenia, ale aj s navýšenými limitmi krytia. Aký limit si teda zvoliť? V tomto prípade je rozhodujúce, či jazdíte výhradne po slovenských komunikáciách alebo jazdíte aj do zahraničia. Spôsobená havária napríklad v Nemecku môže so sebou niesť výrazne vyššie škody a preto je vhodnejšie mať dojednané poistenie s vyššími limitmi poistného krytia.

Akú poistnú sumu v PZP je vhodné si zvoliť?

Viac informácií o poistení

Ak sa potrebuje dozvedieť viac informácií o poistnom produkte alebo máte záujem o uzatvorenie poistenia, kontaktujte jedného z našich regionálnych manažérov priamo, na uvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese a dohodnite si stretnutie alebo vyplňte kontaktný formulár a my vás kontaktujeme.

Klientská zóna

Ak hľadáte informácie, ako postupovať pri poistnej udalosti, ako vypovedať poistnú zmluvu alebo ak hľadáte vysvetlenie základných pojmov uvedených v poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach, navštívte klientskú zónu, priamo na tejto stránke.

© 2020 - GOLD CAPITAL, s.r.o. - info@goldcapital.skVšetky práva vyhradené